Madridský systém vyžaduje, aby žadatel o ochrannou známku uvedl e-mailovou adresu hned!

WIPO si dovoluje informovat, že 1. února 2020 vstoupí v platnost změna oddílu 11 Administrativních pokynů pro aplikaci protokolu souvisejícího s Madridskou dohodou o mezinárodním zápisu známek, která vyžaduje, aby přihlašovatelé a držitelé komunikovali s WIPO nejpozději do elektronické prostředky.Zástupci držitelů značek by proto měli naléhavě poskytnout e-mailovou adresu.

Jak uvést e-mailovou adresu?

WIPO osloví přímo držitele a zástupce, aby jim poskytli e-mailovou adresu.Majitelé nebo zástupci si mohou ověřit, zda byla pro daný mezinárodní zápis uvedena e-mailová adresa z Madrid Monitor dostupného na: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/.

Podrobnosti o pozměněném textu předpisů naleznete na https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_78.pdf.


Čas odeslání: 20. prosince 2022