IP SERVIS V CHIANU

Část první: registrace

1. Proveďte průzkum, zda jsou vaše známky dobré pro registraci a potenciální rizika

2. Příprava a vypracování dokumentů pro registraci

3. Podání registrace na čínském úřadu pro ochranné známky

4. Přijímání oznámení, vládních opatření atd. od úřadu pro ochranné známky a podávání zpráv klientům

5. Podání námitek u OZ

6. Reakce na vládní opatření

7. Podání žádosti o obnovu ochranné známky

9. Evidence převodu ochranné známky na OZ

10. Žádost o změnu podací adresy

Část druhá: porušení

1. Provádění vyšetřování a shromažďování evidentních

2. Podání případu u místního soudu, předložení soudu, přednesení ústních argumentů

Část třetí: Obecné otázky týkající se registrace ochranné známky v Číně

Jaký typ označení lze registrovat jako ochranné známky podle zákona o ochranných známkách?

A.Slovo

b.přístroj

C.Dopis

d.Číslo

E.Trojrozměrné znamení

F.Barevná kombinace

G.Zvuk

h.Kombinace výše uvedených znaků

Jaké značky nelze registrovat jako ochranné známky podle zákona o ochranných známkách?

A.Znaky, které jsou v rozporu se stávajícími právy ostatních podle článku 9.

b.Označení podle článku 10, jako jsou označení, jsou totožná nebo podobná názvu státu, státní vlajce, státnímu znaku atd.

C.Znaky podle článku 11, jako jsou obecné názvy, zařízení a tak dále.

d.Podle článku 12 trojrozměrné označení pouze označuje tvar, který je vlastní povaze dotčených výrobků, nebo je-li trojrozměrné označení diktováno pouze potřebou dosáhnout technických účinků nebo potřebou dát výrobkům hmotnou hodnotu.

Musím před podáním žádosti provést průzkum?

Neexistuje žádný zákonný požadavek na provedení průzkumu před podáním žádosti.Důrazně však doporučujeme provést výzkum, protože výzkum vám pomůže zjistit, jak velké je riziko podání žádosti.

Za jak dlouho obdržím dokumenty o přijetí od úřadu China Trademark Office (CTO)?

Pokud je žádost podána elektronicky, žadatelé obdrží dokumenty o přijetí od ČTÚ za méně než jeden měsíc.

Za jak dlouho ČTÚ dokončí předběžné vyšetření?

Obecně ČTÚ ukončí předběžnou zkoušku za 9 měsíců.

Jak dlouho bude přihláška zveřejněna, pokud přihláška projde předběžným posouzením?

3 měsíce.Po dobu zveřejnění může jakákoli třetí osoba, která se cítí být poškozena na svém právu nebo zájmu, např. publikace TM stejná nebo podobná její ochranné známce, podat námitku u ČTÚ.Po obdržení námitkových materiálů od třetí strany zašle ČTÚ podklady žadateli a žadatel má 30 dnů na odpověď na námitku.

Jak dlouho po podání námitky obdržím oznámení o registraci?

Obecně platí, že po uplynutí lhůty pro zveřejnění ČTÚ přihlášku zaregistruje.Certifikát můžete obdržet za jeden až jeden a půl měsíce.Od roku 2022 bude ČTÚ bez zvláštních požadavků vystavovat žadateli elektronický certifikát, žádný papírový certifikát.

Jak mohu požádat o zrušení registrace jiné osoby?

Nejprve podejte žádost o zrušení u ČTÚ, pokud chcete zrušit registraci jiného, ​​protože existuje právní základ.

Zadruhé, podání žádosti o zrušení u ČTÚ, pokud jste zjistili, že cizí ochranná známka ji po 3 po sobě jdoucí roky nepoužívala.

Vyžaduje zákon o ochranných známkách, že mám dobrou víru používat ochrannou známku v obchodě?

Ano.Čínský zákon TM vrácený v roce 2019, který vyžaduje, aby žadatel měl dobrou víru v používání ochranné známky v obchodě.V současné době však stále umožňuje defenzivní registraci ochranné známky.Jinými slovy, pokud chcete zaregistrovat několik dalších ochranných známek pro budoucí použití, zákon takové druhy registrace umožňuje.